13 June 2018

สังคมผู้สูงอายุกับโอกาสของผู้ประกอบการไทยในตลาดแรงงานเยอรมนี

เยอรมนีเป็นหนึ่งในประเทศที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งกำลังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน โดยสถาบันวิจัยตลาดและอาชีพของเยอรมณี ระบุว่าอาชีพดูแลผู้สูงอายุเป็นอาชีพที่ขาดแคลนมากที่สุดใน 16 รัฐ ซึ่งนี้กลับกลายเป็นโอกาสสำคัญของผู้ประกอบการไทยทั้งส่งคนไปเป็นแรงงานที่เยอรมณีและสนับสนุนให้คนเดินทางมาใช้ชีวิตบั้นปลายที่ไทย

READ MORE
13 June 2018

ส่องตลาดผลิตภัณฑ์น้ํานมข้าวและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในอินโดนีเซีย

ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ํานมข้าวหรือเครื่องดื่มสุขภาพในอินโดนีเซียนั้น ส่วนใหญ่นำเข้าจากต่างประเทศเกือบทั้งหมด ดังนั้นอินโดนีเซียจึงถือเป็นอีกตลาดที่มีศักยภาพให้ผู้ประกอบการไทยที่สนใจส่งสินค้าไปยังต่างประเทศได้ลองชิมลาง
READ MORE
10 April 2018

' สวีเดน ' ใช้เงินสดลดลง กระทบผู้สูงวัย-คนไร้อินเทอร์เน็ต

การสร้างสังคมไร้เงินสด กำลังทำให้อัตราการใช้เงินสดในสวีเดนลดลงอย่างมากจนอาจเข้าขั้นวิกฤต ขณะที่กำลังสร้างผลกระทบต่อกลุ่มคนที่เข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีต่างๆ ให้ขาดความสะดวกซื้อของหรือรับบริการ
READ MORE
19 March 2018

อิสราเอลพัฒนาหุ่นยนต์แก้เหงาให้ผู้สูงอายุ

ในปัจจุบัน อุตสาหกรรมการวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์ช่วยดูแลผู้สูงอายุถือเป็นหนึ่งใน อุตสาหกรรมที่มีอัตราการเติบโตค่อนข้างสูงทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศญี่ปุ่น อุตสาหกรรมซึ่งใช้ องค์ความรู้และประสบการณ์ในด้านหุ่นยนต์กาลังสร้างความพยายามที่จะช่วยแก้ปัญหาความท้าทาย
READ MORE
13 March 2018

จำนวนผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้นในอิตาลี ขณะที่อัตราการเกิดต่ำที่สุดเป็นประวัติการณ์

จากรายงานอัตราประชากรในอิตาลีของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (Istat) แสดงให้เห็นว่า ชาวอิตาเลียนอายุ ยืนขึ้นเรื่อยๆ โดยในปี ๒๕๖๐ อายุเฉลี่ยของชาวอิตาเลียนอยู่ที่ ๔๕ ปี และอัตราการเกิดต่ำที่สุดในประวัติการณ์ อยู่ที่ ๔๖๔,๐๐๐ ราย ลดลง ๒% จากปีก่อนหน้า ซึ่งอัตราอยู่ที่ ๔๗๓,๐๐๐ ราย นับว่าลดลงติดต่อกันกันเป็นปีที่ ๙ นับตั้งแต่ปี ๒๕๕๑
READ MORE
31 January 2018

เครื่องสำอางสำหรับผู้สูงอายุ หยิบจับง่าย ใช้งานง่าย ถูกใจวัยอาวุโส

เครื่องสำอางญี่ปุ่นแบรนด์ FANCL ได้มีการสำรวจตลาดก่อนที่จะทำการเปิดตัวสินค้าใหม่ในกลุ่มเครื่องสำอาง สินค้าที่ว่านั้นมีชื่อว่า Beauty BOUQUET เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสำหรับผู้บริโภคอายุตั้งแต่60 ปีขึ้นไป ที่มีปัญหาทางด้านผิวและไลฟสไตล์
READ MORE
31 January 2018

ความท้าทายในการปรับเปลี่ยนนโยบายตามการเติบโตของสังคมผู้สูงอายุของชาวเกาหลีใต้

เนื่องด้วยผลกระทบของจำนวนประชากรวัยทำงานที่ลดลง สะท้อนถึงแนวโน้มเงินเฟ้อในระยะยาว ภาวะเงินเฟ้อจะลดลงมาที่ช่วง 1% ภายในระยะเวลา 30-40 ปี คาดว่าจะส่งผลกระทบทำให้ค่าใช้จ่ายรัฐมีมากขึ้น รัฐจะมีรายได้จากการเก็บภาษีน้อยลง ส่งผลกระทบต่อตลาดการเงิน การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บ้าน ที่พักอาศัย และตลาดแรงงาน
READ MORE
31 January 2018

แนวโน้มพฤติกรรมการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ของกลุ่มผู้สูงอายุชาวจีน

ปัจจุบันผู้สูงอายุชาวจีนนิยมสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ เป็นอย่างมาก แนวโน้มพฤติกรรมในการจับจ่ายซื้อของเพื่อบริโภค
READ MORE
31 January 2018

ปัญหาผู้สูงอายุในฮ่องกงและโอกาสของไทย

ในขณะที่ยังมีผู้สูงอายุอีกจำนวนมากที่ต้องการการช่วยเหลือจากรัฐบาล แม้ว่ารัฐบาลจะมีโครงการที่พักอาศัย ของผู้สูงอายุเพื่อให้มาอยู่ร่วมกัน ในปัจจุบันนั้นรองรับได้ประมาณ 30,000 คน ก็ยังไม่เพียงพอ จึงขอให้องค์กร ทางภาคเอกชนให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือเพื่อแก้ปัญหาด้วย ซึ่งน่าจะเป็นทางแก้ไขได้วิธีหนึ่ง
READ MORE
31 January 2018

ผู้สูงอายุชาวเช็กนิยมปลูกต้นกัญชา

ผู้สูงอายุชาวเช็กนิยมปลูกต้นกัญชาเพื่อใช้ในการบำบัด เรื่องสุขภาพ โดยการใช้กัญชาในการบำบัดโรคได้รับอนุญาตจาก รัฐบาลตั้งแต่ปี 2013 สาเหตุที่มีการปลูกแพร่หลาย เนื่องจากยา รักษาโรคที่มีกัญชาเป็นส่วนผสมนั้นมีราคาค่อนข้างสูง จากผลการศึกษาเมื่อไม่นานมานี้ พบว่าประชากรชาว เช็กกว่า 8000,000 ราย ใช้กัญชาเพื่อรักษาโรค
READ MORE