11 February 2013

ตลาดของเล่นสำหรับผู้สูงวัยในเยอรมัน

ตลาดของเล่นสำหรับผู้สูงวัยในเยอรมัน 

พบกับข้อมูลเจาะลึกเกี่ยวกับตลาดของเล่นที่เยอรมัน เรียนรู้ความเป็นไปได้ และช่องว่างที่ยังคงน่าสนใจอีกมาก


จากการสำรวจของสมาคมผู้สูงวัยเยอรมัน (Deutsche Seniorenliga e.V) พบว่า เยอรมันเป็นประเทศที่มีผู้สูงวัยจำนวนมากสุดในสหภาพยุโรป ประมาณว่าในปี 2050 ครึ่งหนึ่งของประชากรจะมีอายุมากกว่า 48 ปี ปัจจุบันจากประชากรเยอรมันทั้งสิ้น 82 ล้านคน เกือบ 30 ล้านคนมีอายุเกิน 50 ปี

ผู้สูงอายุในเยอรมันล้วนมีสุขภาพดี ส่วนใหญ่นอกจากจะเกษียณอยู่กับบ้านแล้วยังชอบที่จะทำงานให้กับสังคม หรืองค์กรนานาชาติ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีช่วยให้ผู้สูงอายุใช้ internet ได้มากขึ้น การใช้ส่วนใหญ่ก็เพื่อ entertain ตัวเอง รับฟังข่าวสาร และเข้า online เพื่อซื้อสินค้า ซื้อยา หรือซื้อการเดินทางไปพักผ่อน รวมทั้งการเช่ารถ ส่วนการใช้จ่าย นอกเหนือจากเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยและของใช้ส่วนตัวแล้วก็จะเป็นเรื่องการพักผ่อน การสันทนาการ และกิจกรรมเพื่อความเพลิดเพลินของตัวเอง 

ผู้ที่อายุเฉลี่ย 65-80 ปีใช้จ่ายในเรื่องต่างๆ คิดเป็นร้อยละ ดังนี้

Health care  ร้อยละ 6

Recreation.entertainment, culture activities  ร้อยละ 17

Transport  ร้อยละ 10

Clothing, shoes, communication services etc  ร้อยละ 16

Food drink tobacco    ร้อยละ 13

Housing,energy and maintenance  ร้อยละ 38


จะเห็นได้ว่าการใช้จ่ายเพื่อสุขภาพเป็นเพียงร้อยละ 6 เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายของรัฐ รัฐบาลเยอรมันมีระบบสวัสดิการสังคมที่เข้มแข็ง มีโรงเรียนสำหรับผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุได้ฝึกสมองและฝึกวิชาชีพหลังเกษียณ สถานพักฟื้น หรือบ้านผู้สูงอายุ โดยจะสนับสนุนการเรียน การสอน อุปกรณ์ของใช้ รวมทั้งของเล่นที่เหมือนกับของเด็กเล่น ส่วนใหญ่เน้นเรื่องสุขภาพและการฝึกสมอง เช่น ของเล่นสำหรับออกกำลังแขน ขา เก้าอี้ คอกกั้นสำหรับเดิน, puzzle เพื่อช่วยความจำ


ความต้องการของเล่นทั้งของผู้ใหญ่และเด็กยังไปได้ดีในเยอรมัน

ปกติของเล่นจะขายดีช่วงก่อนเทศกาลคริสมาสตร์หรือเทศกาลสำหรับเด็ก แต่สำหรับเยอรมันแล้วของเล่นสามารถขายได้ทั้งปี

อุตสาหกรรมของเล่นของเยอรมันโดยรวมยังคงไปได้ดี แม้ว่าอัตราการเกิดของเยอรมันจะต่ำกว่ามาตรฐาน โดยเยอรมันมีอัตราการเกิด 8.3 คนต่อคน 1,000 คน ในขณะที่อัตราปกติในปี 2012 ประมาณ 19.15 คนต่อ 1,000 คน ทั้งนี้ก็เนื่องจากปัจจุบันวัยรุ่น ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุได้เข้ามาเพิ่มสัดส่วนการซื้อของเล่นแทนที่เด็กแล้ว และนับวันจะมีสัดส่วนสูงขึ้น

อาจมีหลายคนที่คาดว่าในประเทศพัฒนาแล้วที่มีอัตราการเกิดต่ำ ความต้องการของเล่นน่าจะ

ลดลง แต่สมาคมของเล่นเยอรมันสำรวจแล้วพบว่า

ประการแรก แม้ปริมาณเด็กจะมีน้อยลง แต่เด็กเหล่านี้กลับมีความต้องการที่จะได้ของเล่นจำนวนมากขึ้น

นั่นหมายความว่า พ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่มีความต้องการที่จะซื้อของให้ลูกหลานเพิ่มมากขึ้นอีก ผู้นำเข้าของเล่นเยอรมันให้ข้อมูลว่า ในประเทศที่อัตราการเกิดน้อย ความต้องการมีจำกัดแต่สินค้าคุณภาพจะเป็นที่ต้องการอันดับแรก

ประการที่สอง อัตราการหย่าร้างที่สูงขึ้นก็มีส่วนที่จะทำให้การซื้อของเล่นเพิ่มมากขึ้น เพราะพ่อแม่ที่หย่า

ร้างต่างแข่งขันกันที่จะเอาใจลูกโดยการซื้อของขวัญให้

ประการที่สาม ผู้ใหญ่/ผู้สูงวัยเองก็เริ่มหันมาเล่นของเล่นมากขึ้น ปัจจุบันกว่าร้อยละ 20 ของของเล่นที่มี

อยู่ในเยอรมันจะเป็นการซื้อโดยผู้ใหญ่ซื้อไปเล่นเอง


วงการของเล่นเยอรมันหันมายังกลุ่มผู้ใหญ่และผู้สูงวัยมากขึ้น บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายของเล่นราย

ใหญ่ เช่น Maerklin , Fleischmann, Roco ได้หันมาหากลุ่มเป้าหมายใหม่คือผู้สูงวัย เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีรายได้ และต้องการหากิจกรรมที่ให้ความเพลิดเพลินในชีวิตเหมือนวัยเด็ก จากสถิติการขายของบริษัทใหญ่ๆ พบว่าลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้าส่วนใหญ่จะอยู่ในวัย 60 ปีซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย

แนวโน้มของเล่นสำหรับกลุ่มผู้ใหญ่และผู้สูงวัยจะเน้นการพัฒนาทักษะการใช้สมองและเพื่อสุขภาพเป็นหลัก ส่วนแนวโน้มของเล่นสำหรับกลุ่มเด็กวัยรุ่นเน้น “Super Cool – Extra Trendy” เช่น เกมส์ต่างๆ ที่นำเอาตัวการ์ตูน License มาใช้ หรือของเล่น digital และ classic toy ซึ่งมีการนำเทคนิคมาใช้ในการทำของเล่น เช่น เมื่อเด็กแตะรูปภาพที่อยู่บนจอภาพก็จะมีเสียงบอกว่าที่แตะลงไปนั้นคืออะไร บริษัท Ravensburg ขายหนังสือเด็กพร้อมปากกาอิเลคโทรนิค เมื่อจิ้มปากกาไปที่รูปภาพก็จะมีเสียงบรรยายออกมาจากส่วนบนของปากกาว่าตรงนั้นมีความหมายอะไร ของเล่นที่ผู้ใหญ่ในเยอรมันนิยม เช่น

Model railroad / Remote control vehicle / technical toy / Toy /stuff toy 


สำหรับ toy/Stuff Toy เป็นที่นิยมมากเพื่อรำลึกถึงความหลังสมัยเป็นเด็ก และจากอิทธิพลในภาพยนต์ต่างๆ แบบจำลองขนาดย่อส่วน 1:87, บ้านจำลองพร้อมสุนัขที่เห่าได้

หนังสือ, board game, Puzzle

Mobile game, Video game, Online game, Social game โดยเฉพาะเกมส์ที่มีอิทธิพลมาจากภาพยนต์ หรือ TV programme ผู้ผลิตจึงพยายามสร้าง character ของของเล่นให้เหมือนกับในหนังการ์ตูน แม้จะต้องจ่ายค่า License แต่ก็ยังคุ้มค่าใช้จ่าย license ที่ได้รับความนิยมคือ epic spaceopera Star Wars, the plastic unicorn Filly and Disney Pixar’s animated car adventure

นอกจากนี้วงการของเล่นเยอรมันยังให้ความสำคัญกับเด็กพิเศษเพิ่มมากขึ้น เช่น เด็กออทิสติกเด็กพิการทางสายตา เด็กพิการทางสมอง และเด็กพิการอื่นๆ และสร้างสรรค์ของเล่นใหม่ๆให้เด็กพิเศษในกลุ่มนี้ ผู้ประกอบการไทยที่สามารถผลิตสินค้าทางเลือกได้ก็จะสามารถเพิ่มช่องทางการขายสินค้าได้ในอนาคต แนวโน้มจะเป็นการนำเทคโนโลยีมาผสมผสานในกระบวนการผลิตของเล่น เช่น บังคับด้วยรีโมทได้ มีเสียง เคลื่อนไหวได้ เสมือนจริง ทำให้ได้ของเล่นชิ้นใหม่ที่ทันสมัย เล่นได้ทั้งผู้ใหญ่ ผู้สูงวัยและเด็ก เช่นตุ๊กตาเคลื่อนที่ เต้นรำ พูด หรือขยับได้ รวมทั้งการนำแผง solar cell เล็กๆ มาผสมผสานเพื่อให้เกิดแสงหรือเคลื่อนที่ได้


ช่องทางการจำหน่ายของเล่นผู้สูงวัย

1. ผ่านผู้นำเข้า

2. ผ่านร้านค้าเฉพาะของเล่น

3. ผ่าน Distributor ที่ขายสินค้าให้กับสถานพยาบาล/ สถาบันการศึกษาผู้ใหญ่/ โรงพยาบาล ส่วนใหญ่จะเป็นของเล่นเพื่อพัฒนาสมอง ฝึกทักษะ และของเล่นเพื่อออกกำลัง

4. ผ่าน Online เช่น mytoy.de , d-toy.de ขายของเล่นทุกชนิดผ่าน online ราคาตั้งแต่ 5 - 50ยู โร มีการลดราคาและของแถมเหมือนขายในร้านค้าปลีก จัดส่งภายใน 3-8 วันทำการหลังจ่ายเงินแล้ว ขึ้นกับสต๊อกและระยะทาง ปัจจุบันร้านค้า online ได้รับความนิยมมาก ในปีที่ผ่านมาร้อยละ 20 ของของเล่นและเกมส์ถูกซื้อขายผ่านทาง online แต่อย่างไรก็ตามช่องทางร้านค้าของเล่นก็ยังคงเป็นที่นิยมลำดับหนึ่ง เนื่องสามารถสามารถทดลองเล่นของใหม่ๆ ได้ และเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ผู้ขายที่มีหน้าร้านก็มักจะมีการทำการขาย online ควบคู่ไปด้วย

5. video/computer game shops (0.2 %).


สรุป

อุตสาหกรรมของเล่นในเยอรมันเป็นอุตสาหกรรมที่ Dynamic ร้อยละ 60 ของของเล่นในตลาดเป็นสินค้าใหม่ สินค้าของเล่นมีอัตราการขยายตัวมาโดยตลอด แม้ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2009 อุตสาหกรรมนี้ยังขยายตัวร้อยละ 4 ในปี 2012 ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมนี้ขยายตัวร้อยละ 3 โดยสามารถทำรายได้ได้ถึง 2.7 พันล้านยูโร หรือ 3.65 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2010 และสมาคมของเล่นเยอรมันคาดการณ์ว่าในปี 2013 ตลาดของเล่นจะยังเติบโตได้อีก ซึ่งอาจจะแตกต่างจากประเทศอื่นในยุโรปโดยเฉพาะสเปน

ในปีที่ผ่านมาเยอรมันนำเข้าหมวดของเล่น เกมส์ และอุปกรณ์กีฬา เป็นมูลค่าประมาณกว่า 6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยนำเข้าจากประเทศจีนเป็นลำดับแรก รองลงมาเป็นประเทศในยุโรปเอง ได้แก่ เนเธอร์แลนด์ เช็ครีพับบลิค ออสเตรีย อังกฤษ ฝรั่งเศส สำหรับประเทศไทยนำเข้าเป็นลำดับที่  20 และเป็นลำดับที่ 5 รองจากจีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน ฮ่องกง และปากีสถาน โดยนำเข้าสินค้าในหมวดนี้ปีละประมาณ 30 ล้านเหรียญสหรัฐ

ของเล่นที่ผลิตในเยอรมันส่วนใหญ่เป็นของเล่นราคาแพง และ High tech ของเล่นทั่วไปที่ขายในตลาดส่วนใหญ่ร้อยละ 70 จะลงทุนผลิตในประเทศจีน แต่ปัจจุบันผู้ผลิตในจีนเริ่มมีปัญหาการหาแรงงานยากขึ้นทำให้ค่าจ้างงานในจีนเริ่มสูงขึ้น อีกทั้งราคาวัตถุดิบ และค่าขนส่งแพงขึ้น รวมทั้งอัตราแลกเปลี่ยนทำให้ผู้ผลิตรายใหญ่ๆ ในเยอรมันกำลังหาข้อสรุปว่าอาจจะย้ายฐานการผลิตไปประเทศอื่น หรืออาจนำมาผลิตที่ยุโรปตะวันออกแทนสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต , กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

11 กุมภาพันธ์ 2556


author

Thai Trade Center, Frankfurt

Department of International Trade Promotion