09 July 2014

สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมการสัมมนาแนวโน้มแฟชั่นสำหรับผู้สูงอายุในญี่ปุ่นจากการขยายตัวของตลาดสินค้าผู้สูงอายุที่กำลังเป็นที่จับตามอง และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการไทยเกิดความตื่นตัวและเตรียมความพร้อมในการพัฒนาสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จึงได้จัดกิจกรรมสัมมนาและให้คำปรึกษาเพื่อขยายตลาดส่งออกสินค้าแฟชั่นในประเทศญี่ปุ่น ภายใต้หัวข้อเรื่อง “50 up Lifestyle & Fashion in Japan” โดยเชิญ Ms. Yoko Miyake ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น มาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดสินค้าแฟชั่นสำหรับผู้สูงอายุในญี่ปุ่น โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถนนรัชดาภิเษก โดยสามารถสรุปผลการบรรยายได้ดังนี้

1. มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาจำนวน 84 ราย ซี่งเป็นผู้ผลิต/ผู้ประกอบการสินค้ากลุ่มแฟชั่น (เสื้อผ้าสตรี/บุรุษ รองเท้า กระเป๋า เครื่องประดับ และกลุ่มของแต่งบ้าน เช่น กระถางต้นไม้ เฟอร์นิเจอร์)

2. ด้วยโครงสร้างประชากรโลกที่กำลังเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ” ซึ่งกลุ่มคนที่เกิดในยุด Baby Boom ที่มีจำนวนมากขึ้น ส่งผลให้ผู้สูงอายุกลายเป็นประชากรที่มีสัดส่วนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประชากรในประเทศญี่ปุ่นกว่าร้อยละ 40 มีอายุ 50 ปีขึ้นไป และประชากร 1 ใน 4 มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ทำให้กลุ่มผู้บริโภคสูงอายุมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจะมีอิทธิพลต่อการใช้จ่ายด้านอุปโภคบริโภคในอนาคต

3.  กลุ่มผู้สูงอายุ (Active Senior) ในญี่ปุ่นเป็นกลุ่มที่มีกำลังการใช้จ่ายสูง ใช้เงินอย่างอิสระ มีการบริโภคสูง ก่อให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยผู้บริโภคกลุ่มนี้จะมองหาสินค้าที่เหมาะสมกับตนแม้ว่าจะเป็นของราคาแพง นอกจากนี้ ยังเป็นกลุ่มที่มีอัตราการซื้อซ้ำสูง

4. ผู้ประกอบการไทยจำเป็นต้องเข้าใจถึงความต้องการของกลุ่ม Active Senior ให้ซึ่งให้ความสำคัญกับสุขภาพและความสะดวกสบาย ต้องการแฟชั่นและผลิตภัณฑ์เสริมความงามที่ช่วยให้ดูเยาว์วัย นอกจากนี้ กลุ่ม Active Senior นิยมใช้เวลาไปกับการออกกำลังกาย หรือทำกิจกรรมบันเทิงและประเทืองปัญญา เช่น การไปท่องเที่ยว ไปดูการแสดงหรือคอนเสริ์ต เป็นต้น

5. ประเด็นสำคัญที่ผู้ประกอบการควรคำนึงถึงในการนำเสนอสินค้าสำหรับกลุ่ม Active Senior คือ ควรนำเสนอข้อมูลที่แท้จริงและเชื่อถือได้ โดยส่วนใหญ่จะเลือกเชื่อข้อมูลจากคนรู้จัก ทั้งนี้ยังเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีประสบการณ์สูง ไม่ค่อยเชื่อโฆษณาชวนเชื่อ และให้ความสำคัญกับบริการหลังการขายมาก นอกจากนี้ กลุ่ม Active Senior กว่าร้อยละ 80 สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ดี 

6. สำหรับสินค้าแฟชั่นที่กำลังเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้สูงวัยในตลาดญี่ปุ่นในปัจจุบัน ได้แก่ เสื้อผ้าแฟชั่น เครื่องประดับที่ช่วยพรางรูปร่างและทำให้ดูเยาว์วัย สามารถ Mix & Match ได้หลากหลายรูปแบบ และชุดออกกำลังกายที่สวมใส่สบาย ดูแลง่าย มีสี ไซส์และความยาวให้เลือกหลากหลาย นอกจากนี้ สินค้าแฟชั่นประเภท แว่นตาสีสันสดใส วิกผมประเภท Hair piece รวมทั้งบริการเสริมความงาม เช่น การเพ้นท์เล็บ การต่อขนตาปลอม กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในกลุ่มลูกค้า Active Senior 
7. ในช่วงบ่ายเป็นการให้คำแนะนำแก่บริษัทผู้ประกอบการเชิงลึกจำนวน 14 บริษัท โดยผู้เชี่ยวชาญได้แนะนำการพัฒนารูปแบบสินค้าและช่องทางการตลาดของสินค้าดังกล่าว ทำให้ผู้ประกอบการไทยสามารถเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคสูงวัยชาวญี่ปุ่นได้ดียิ่งขึ้น และสามารถนำคำแนะนำไปปรับรูปแบบให้เข้ากับตลาดได้มากยิ่งขึ้น

8. กิจกรรมต่อไปคือ กรมจะคัดเลือกผู้ประกอบการกลุ่มแฟชั่นเพื่อเข้าร่วมโครงการ โดยรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเชิงลึกเป็นรายบริษัท (15-20 บริษัท) และจัดคณะผู้แทนการค้าไปเจรจาการค้าในประเทศญี่ปุ่นในเดือนกันยายน และจัดนิทรรศการแสดงผลงานจากโครงการในงาน BIFF&BIL ระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2558 ต่อไป

*********************************

กลุ่มงานพัฒนาช่องทางการตลาด

สำนักพัฒนาการค้าและธุรกิจไลฟ์สไตล์

9 กรกฎาคม 2557author

สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์

Department of International Trade Promotion