09 September 2014

Health & Rehab Scandinavia 2014

Health & Rehab Scandinavia 2014

แนะนำงานแสดงสินค้านวัตกรรมเพื่อผู้สูงวัยและผู้พิการล่าสุดที่เดนมาร์ก 


  1. ข้อมูลงานแสดงสินค้า 

งานแสดงสินค้านวัตกรรมเพื่อผู้สูงวัยและผู้พิการ Health & Rehab Scandinavia 2014 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 11 กันยายน 2557 ณ ศูนย์การแสดงสินค้า Bella Center กรุงโคเปนเฮเกน เดนมาร์ก โดยใช้ธีมการจัดงานแสดงสินค้า "ชีวิตที่อิสระ" (An Independent Life) งานนี้เป็นงานเจรจาทางธุรกิจและรับคำสั่งซื้อ (ค้าส่งและค้าปลีก เนื่องจากสินค้าบางตัวมีมูลค่าสูง เช่น รถยนต์ประกอบพิเศษเพื่อผู้สูงอายุ) มีกำหนดจัดขึ้น 2 ปี/1 ครั้ง โดยครั้งต่อไปมีกำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2559 ภายในงานมีการจัดสัมมนา การประชุม การสาธิตการใช้งาน และการทำ   เวิร์คชอปทางด้านนวัตกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้เข้าร่วมฟรี 

การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการค้าส่ง ค้าปลีก และพบปะผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ผู้นำเข้าสินค้า ผู้ส่งออกสินค้า ตัวแทน และบุคคลที่เกี่ยวข้องในวงการของกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์และทั่วโลก โดยองค์กร Danish Rehabilitation Group เป็นผู้จัดงานฯ ซึ่งนับเป็นงานแสดงสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของเดนมาร์ก เริ่มจัดงานครั้งแรกในปีพ.ศ. 2479  จากการเข้าร่วมชมงานฯ พบว่ายังไม่มีบริษัทผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมออกงานแสดงสินค้านี้ 

  1. ผู้เข้าร่วมออกงาน

การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการทั้งในกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์ และต่างประเทศทั่วโลกมาร่วมจัดแสดงสินค้า (Exhibitors) จำนวนกว่า 220 บริษัท นำโดยบริษัทจากเดนมาร์กกว่า 200 บริษัท นอกจากนี้ยังมีตัวแทนบริษัทจากประเทศโปแลนด์จำนวน 7 บริษัท สวีเดน 3 บริษัท เยอรมันนี 2 บริษัท ไต้หวัน 2 บริษัท และเนเธอร์แลนด์ สเปน และ สหราชอาณาจักรประเทศละ 1 บริษัท ไม่มีประเทศใดที่จัดคูหาในลักษณะ Country Pavillion

  1. ผู้เข้าร่วมชมงาน

จากข้อมูลทางสถิติ มีผู้เข้าร่วมชมงาน (Visitors) กว่า 8,000 คนจากทั่วโลกตลอดช่วงที่จัดงาน 3 วันในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาคสังคม (Social sector) การดูแลสุขภาพ (Healthcare sector) และอุตสาหกรรมภาคเทคโนโลยี (Assistive technology sector)  แบ่งออกเป็นกลุ่มผู้ซื้อ และตัวแทนจากภาครัฐ (Purchasers & Public Institutions) คิดเป็นร้อยละ 29 กลุ่มนักบำบัด (Therapists) ร้อยละ 25 กลุ่มลูกค้าผู้ใช้ หรือญาติ (Users/Relatives) ร้อยละ 18 ผู้ดูแลบุคลากร (Care Personnel) ร้อยละ 17 และผู้ซื้อจากต่างชาติร้อยละ 11 โดยผู้เข้าร่วมชมงานสามารถเข้าชมงานได้ฟรีโดยการลงทะเบียนในเว็บไซต์งานฯ

  1. สินค้าที่จัดแสดง

งานแสดงสินค้านวัตกรรมเพื่อผู้สูงวัยและผู้พิการ Health & Rehab Scandinavia 2014 นับเป็นศูนย์รวมที่ผู้ประกอบการนำสินค้าใหม่ๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่มีนวัตกรรม มีความคิดสร้างสรรค์ ผู้จัดงานฯ Danish Rehabilitation Group ได้มองเห็นถึงปัญหา และความสำคัญของคุณภาพชีวิต (Quality of life) ของผู้บริโภค รวมถึงสภาพแวดล้อมการทำงาน (Working environment) และการใช้ชีวิตประจำวัน (Daily living) ของทุกคน จึงได้รวมเอาสุดยอดนวัตกรรมเดนมาร์กและทั่วโลกมาจัดแสดง ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้สูงอายุและผู้พิการ (Rehabilitation/Care & Hospital equipment) เทคโนโลยีสวัสดิการ (Welfare Technology) สินค้าช่วยเหลือในชีวิตประจำวัน (Active Living/Assistive equipment) และอาคารที่เป็นมิตรผู้สูงอายุและผู้พิการ (Future Building Projects) เป็นต้น

  1. การเข้าร่วมออกคูหา

ผู้ประกอบการที่สนใจการเข้าร่วมออกคูหาในงานแสดงสินค้านวัตกรรมเพื่อผู้สูงวัยและผู้พิการ Health & Rehab Scandinavia 2014  นี้ สามารถค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://health-rehab.dk/ รายละเอียดค่าใช้จ่ายการออกคูหาเบื้องต้น ได้แก่ ค่าเช่าพื้นที่ 1,475 โครนเดนมาร์ก/ตร.ม. และค่าลงทะเบียน (Registration fee) จำนวน3,600 โครนเดนมาร์ก ทั้งนี้ ราคาดังกล่าวทั้งหมดเป็นราคาที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 25 โดยการจัดงานครั้งต่อไปมีกำหนดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2559 

  1. ข้อคิดเห็น และเสนอแนะ

6.1 ผู้จัดงานครั้งนี้คือ Danish Rehabilitation Group โดยได้มองเห็นถึงปัญหาของผู้บริโภคกลุ่มนี้ คือ การใช้ชีวิตประจำวัน ทำให้ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการไม่สามารถใช้ชีวิตปกติดังเช่นผู้อื่นได้ จึงต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มนี้ ไม่ว่าจะเป็นด้านการทำงาน การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม และความสัมพันธ์กับผู้อื่นๆ การทำกิจกรรมต่างๆ การแข่งขันกีฬา การพักผ่อนในวันหยุดและการเดินทาง งานอดิเรกและกิจกรรมเวลาว่าง ชีวิตกลางแจ้ง และกิจกรรมคู่รัก การเข้าร่วมชมงานในครั้งนี้ จึงสามารถพบเห็นนวัตกรรมสินค้าต่างๆ ที่ผู้ผลิตสามารถผลิตสินค้าที่ตอบโจทย์เหล่านี้ได้ 

6.2  จากการสำรวจภายในงาน พบว่างานได้รับความสนใจแก่นักธุรกิจและผู้ซื้อในเดนมาร์ก และกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์เป็นอย่างดี  โดยผู้เข้าร่วมชมงานมาจากอุตสาหกรรม เช่น ภาคสังคม (Social sector) การดูแลสุขภาพ (Healthcare sector) และอุตสาหกรรมภาคเทคโนโลยี (Assistive technology sector) เช่น นักกายภาพบำบัด พยาบาล ผู้ดูแลสุขภาพและผู้ช่วย อาจารย์/ที่ปรึกษา ที่ปรึกษาด้านสุขภาพ นักวิชาการ ครูผู้สอน นักบำบัดการได้ยิน/การออกเสียง บุคลากรด้านการสื่อสาร วิศวกร สถาปนิก แพทย์ นักจิตวิทยา นักออกแบบ  ผู้ซื้อ เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล วิศวกรเครื่อง ร้านค้า ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม นักโภชนาการ เป็นต้น 

6.3 สิ่งที่ผู้เข้าร่วมออกงานได้รับประโยชน์ เช่น (1)  พบผู้ซื้อใหม่และเปิดโอกาสในการเพิ่มยอดขาย (2) เปิดตัวนวัตกรรมใหม่เข้าสู่ตลาด (3) สร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ทางธุรกิจในตลาดเดนมาร์กและนอร์ดิกส์ซึ่งมีอัตราความต้องการสินค้าอย่างต่อเนื่อง (4) พูดคุยและเพิ่มความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณแก่ผู้ซื้อเพื่อให้สามารถขยายต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อผู้บริโภค (5) รับทราบแนวโน้มที่เกิดขึ้นในตลาด เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุง และยกระดับสินค้าของตน 

6.4 การเข้าร่วมชมงาน หรือการออกแสดงสินค้าจึงน่าจะเป็นอีกทางเลือกสำหรับผู้ส่งออกไทยที่สนใจจะขยายตลาดไปในเดนมาร์ก และกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์ หรือเพิ่มความเข้าใจ/รับทราบข้อมูลใหม่ๆ เพื่อนำมาพัฒนาธุรกิจ ผู้ส่งออกที่สนใจจะเข้าร่วมงานสามารถค้นหาข้อมูลได้จากเวปไซต์ http://health-rehab.dk/ หรือติดต่อทางสำนักงานฯ www.thaicom.dk อีเมล์ ditp@thaicom.dk  

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงโคเปนเฮเกน

ตุลาคม 2557author

Thai Trade Center, Copenhagen

Department of International Trade Promotion