Fiume Bath Tub + i-zecure

Bathroom Design

Fiume Bath Tub อ่างอาบน้ำพร้อมที่เปิดปิด และที่นั่งสำหรับผู้ที่ใช้รถเข็น i-zecure ราว และที่จับสำหรับการติดตั้งในห้องน้ำเพื่อเพิ่มความปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ

T: 66 2683 7322 ext. 408
E: bdmarketing@bathroomtomorrow.com
W: www.bathroomtomorrow.com
Thaitrade: