Punja Punta

Giffarine Skyline Unity

เครื่องดื่มสมุนไพรธรรมชาติแท้ 100% ที่รวมสมุนไพร 39 อย่าง ซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพ และได้รับสารอาหารในเครื่องดื่มนี้ จะช่วยปรับสมดุลทั้งธาตุเย็นและร้อนของร่างกาย (หยินและหยาง)

T: 66 2691 6090 ext. 2430
E: export@giffarine.com
W: www.giffarine.com
Thaitrade: