Pensook Rice

Sook Satharana

ธัญพืชข้าวกล้องเป็นแหล่งที่ดีของวิตามิน B & E, แมงกานีส, ฟอสฟอรัส, เหล็ก, ใยอาหาร กรดไขมันจำเป็นที่ช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจ และหลอดเลือด

T: 66 7651 0534
E: support@ipensook.com
W: www.ipensook.com
Thaitrade: