Tofusan Soy Milk

Tofusan

Tofusan ที่ผลิตโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด เพื่อให้มีอายุการเก็บรักษานาน และยังคงสภาพสดใหม่ เป็นนมถั่วเหลืองที่สามารถทานได้ในชีวิตประจำวัน มีโปรตีนสูง น้ำตาลน้อย และไม่ใช้สารเติมแต่ง

T: 66 2591 2630
E: mungispa@gmail.com
W: www.thetofusan.com
Thaitrade: