Seven Zone Comforter

True Success Medical Supply

ฟูกที่สามารถนำมาใช้เป็นที่นอน หรือโซฟา นุ่มสบายด้วยการออกแบบที่แบ่งเป็น 7 โซน ทำให้สามารถรองรับทุกส่วนของร่างกาย และยังสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดหลัง และเพิ่มการไหลเวียนโลหิตให้ดียิ่งขึ้น

T: 66 2428 3470
E: mr.bigpillow@gmail.com
W: www.mr.bigpillow.com
Thaitrade: