Brace Stool

Deesawat Industries

เก้าอี้ซึ่งออกแบบมาให้มีระดับไม่สูง พร้อมทั้งที่จับด้านข้าง เพื่อช่วยผู้สูงอายุในการทรงตัวขณะนั่งลงและลุกขึ้นยืน

T: 66 2521 1341
E: deesawat@ksc.th.com
W: www.deesawat.com
Thaitrade: http://www.thaitrade.com/supplier/deesawat_industries_co_ltd/home