iPensook

Sook Satharana

แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือทั้งระบบ iOS และ Andriod, iPensook เป็นเครื่องมือที่สามารถเชื่อมโยงกับผู้ดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ การตรวจสอบกิจกรรมที่ผู้สูงอายุทำ อาหารที่รับประทาน และตัวชี้วัดทางการแพทย์ของผู้สูงอายุในชีวิตประจำวัน

T: 66 7651 0534
E: support@ipensook.com
W: www.ipensook.com
Thaitrade: