28 ตุลาคม 2557

Presentation ประกอบงานสัมมนา “เจาะลึกตลาดญี่ปุ่น : ตลาดศักยภาพตลาดสินค้าผู้สูงอายุ”

ในวันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557 

เวลา 08.30 น. – 17.00 น. 

ณ ห้องประชุม1 ชั้น 1 

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถ.รัชดาภิเษก  

------------------------------------------
author

สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์

กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ