06 สิงหาคม 2557

ประมวลภาพกิจกรรมพัฒนาสินค้าสุขภาพและความงาม แฟชั่น และ อาหารสำหรับผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น

ประมวลภาพกิจกรรมพัฒนาสินค้าสุขภาพและความงาม แฟชั่น และ อาหารสำหรับผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น โดยทีมผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่นให้คำแนะนำแนวทางการพัฒนารูปแบบสินค้าสำหรับผู้สูงวัยในญี่ปุ่นแก่ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นรายบริษัทกลุ่มสินค้า เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยพัฒนาสินค้าสำหรับผู้สูงอายุเพื่อเข้าสู่ตลาดญี่ปุ่น และ สร้างช่องทางการตลาดใหม่ๆ และโอกาสทางการตลาดสินค้าไทยในตลาดญี่ปุ่น

Thai HQ Project : SummaryThai HQ Project : Fashion Photo Report


Thai HQ Project : Food Photo Report


Thai HQ Project : Health Photo Report


author

สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์

กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ