06 สิงหาคม 2557

Video : Thai HQ Project Summary

วีดีโอสรุปภาพรวมการพัฒนาสินค้าสุขภาพและความงาม แฟชั่น และ อาหารสำหรับผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น โดยทีมผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่น เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยพัฒนาสินค้าสำหรับผู้สูงอายุเพื่อเข้าสู่ตลาดญี่ปุ่น และ สร้างช่องทางการตลาดใหม่ๆ และโอกาสทางการตลาดสินค้าไทยในตลาดญี่ปุ่น

Thai HQ Project : Short Summary


author

สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์

กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ