21 ตุลาคม 2557

รายงานการเดินทางไปเจรจาการค้าที่ญี่ปุ่น

รายงานการเดินทางไปเจรจาการค้าตามโครงการตลาดสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 26 กันยายน ถึง 2 ตุลาคม 2557 ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการตลาดสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ ของปีงบประมาณ 2557 ซึ่งได้ดําเนินการต่อเนื่อง นั้น

สำนักพัฒนาการค้าและธุรกิจไลฟ์สไตล์ ขอรายงานผลโดยสรุป ดังนี้

ขนาดของตลาด จำนวนผู้สูงอายุประเทศญี่ปุ่นที่ประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปมีจำนวน 28 ล้านคน จากประชากรทั้งหมด 128 ล้านคน ปี 2014 สัดส่วนผู้สูงอายุต่อประชากร 25% ปี 2060 จะเพิ่มเป็น 40% ชาวญี่ปุ่นอายุเฉลี่ยสูงที่สุดในโลกคือ ผู้หญิง 88 ปี และ ผู้ชาย 80 ปี

มูลค่าตลาด เงินออมส่วนบุคคลของประเทศ 1,500 ล้านล้านเยนเป็นเงินออมของผู้ที่อายุ 60ปีขึ้นไป ร้อยละ 60 หรือ 900 ล้านล้านเยน มูลค่าตลาดสินค้าของกลุ่มนี้ประมาณ 100 ล้านล้านเยน เฉพาะตลาดผู้หญิงวัย 60 ปีขึ้นไปมีมูลค่า 3 ล้านล้านเยน  

พฤติกรรมผู้บริโภค เป็นกลุ่มที่มีเงิน จะใช้เงินเพื่อสุขภาพและความงาม การเดินทางท่องเที่ยวและนันทนาการ ประสบการณ์ใหม่ๆ    ในชีวิต นิยมการใช้ชีวิตหรูหรา จะซื้อสินค้าเมื่อชอบจริงๆ เห็นว่ามีคุณค่า ส่วนของที่ใช้ในชีวิตประจำวันทั่วๆ ไป จะประหยัด ผู้หญิงจะเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ดังนั้น นักการตลาดจะตั้งเป้าไปที่ผู้หญิง

ที่อยู่อาศัย จะอยู่ในเมืองมากขึ้น นิยมอยู่อพาร์ตเม้นท์ขนาดเล็ก ประมาณ 50-70 ต.ร.ม. อาจอยู่คนเดียว หรืออยู่สองคนสามีภรรยา นอกจากนี้นิยมเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อน ทำให้ตลาดสัตว์เลี้ยงขยายตัวไปด้วย 

สินค้า หลักการพัฒนาสินค้าสำหรับผู้บริโภคกลุ่ม Active Senior   จะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป แต่ปรับให้เข้ากับการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปและสภาพร่างกายที่เปลี่ยนไปมีข้อจำกัดมากขึ้น ให้ความสำคัญกับคุณภาพมากกว่าราคาหรือแบรนด์สินค้า สินค้าควรออกแบบให้สวยงามน่าใช้ ขณะเดียวกันต้องใช้ง่ายเข้าใจง่าย มีคำอธิบายวิธีใช้ สินค้าที่นิยมสำหรับกลุ่มนี้ เช่น อาหารสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูป ที่บรรจุขนาดเล็ก มีคุณค่าทางอาหาร ย่อยง่าย จัดสวยงามหรืออาหารเสริม เครื่องสำอางค์ชะลอวัย  เสื้อผ้าที่ใส่แล้วดูดี  ไม่อ้วน  ในขณะเดียวกันใส่ง่าย  ถอดง่าย เนื้อผ้าไม่ระคายเคืองผิวและกันแดดได้


กระเป๋าที่เบามีช่องใส่ของให้หาง่าย หยิบง่าย กันน้ำได้ เครืองประดับชิ้นใหญ่ใส่ง่าย กระเป๋าเดินทางมีล้อขนาดเล็กใช้ใส่ของช็อปปิ้งและสามารถช่วยพยุงตัวและใช้นั่งพัก สำหรับกลุ่ม Inactive Senior เป็นตลาดที่จะขยายตัวมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อหาผู้ดูแลได้ยากขึ้น แต่ต้องมีนวัตกรรมไม่ว่า   จะเป็นของใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ช้อน ตะเกียบ ถ้วยชาม แก้วน้ำ ที่ต้องออกแบบให้เหมาะกับสรีระและข้อจำกัด ในขณะเดียวกัน ใช้ง่ายและสวยงามน่าใช้ ไปจนถึงอุปกรณ์เครื่องช่วยดูแลอาการป่วยต่างๆ เช่น เตียงไฟฟ้า รถเข็น หุ่นยนต์

ช่องทางการจัดจำหน่าย

ร้านสะดวกซื้อได้รับความนิยมมากขึ้นเป็นอย่างมาก เนื่องจากไม่ต้องเดินทางไกล   จากเดิมลูกค้ากลุ่มใหญ่ของร้านสะดวกซื้อเป็นคนวัยทำงาน ปี 1989 ลูกค้าที่อายุ 50 ปี ขึ้นไปมีเพียง 9%   แต่ในปี 2013 ขยับสูงขึ้นถึง 45%

อินเตอร์เน็ต ผู้สูงอายุนิยมใช้อินเตอร์เน็ต และใช้สั่งซื้อสินค้ามากขึ้น

ห้างสรรพสินค้า จะมีชั้นที่จัดสินค้าสำหรับลูกค้ากลุ่มนี้ ไม่ว่าจะเป็นแฟชั่น เครื่องช่วยอำนวยความสะดวกต่างๆ จัดร้านให้มีที่นั่งพัก

ย่านการค้าที่ ที่ขายสินค้าสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ 

ผลการเจรจาซื้อขาย

มูลค่าการสั่งซื้อ 10,000 US 

สินค้าที่ได้รับความสนใจ ผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ เครื่องบำรุงผิวจากรังนก และรังนกเพื่อการบริโภคเป็นอาหารเสริม กระเป๋าผ้า เครื่องประดับ เครื่องใช้จากพิวเตอร์ แต่ให้นำไปปรับเป็นเครื่องประดับ

ความเห็นของผู้ร่วมโครงการ พอใจกับโครงการและกิจกรรมเป็นอย่างมาก เห็นว่าเป็นโครงการที่ดีที่สุดโครงการหนึ่ง มีประโยชน์มากทำให้เห็นโอกาสในตลาดที่ไม่คาดคิดมาก่อน และการได้เห็นตลาดและรับฟังข้อคิดเห็นจากลูกค้า ทำให้เห็นแนวทางที่จะไปปรับปรุงและเห็นช่องทางการตลาดที่ชัดเจนขึ้นอย่างมาก ขอให้กรมฯดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และเห็นว่าการได้มาเห็นตลาดของจริง มีส่วนช่วยอย่างมากในการนำไปพัฒนาสินค้าโดยเฉพาะเป็นเรื่องใหม่ที่ผู้ประกอบการยังไม่เข้าใจ ขอให้กรมฯจัดกิจกรรมศึกษาตลาดอย่างจริงจัง

ข้อคิดเห็นของสำนักฯ ถึงแม้ว่าผู้เข้าร่วมโครงการที่เข้าร่วมคณะผู้แทนการค้านี้จะได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญก่อนเดินทาง แต่เป็นระยะแรก และยังไม่เข้าใจถ่องแท้ถึงความต้องการของตลาด   ทำให้สินค้ายังไม่สมบูรณ์ ยังต้องพัฒนาเพิ่มชึ้น ผลการสั่งซื้อจึงยังไม่มากนัก แต่ได้รับคำแนะนำข้อคิดเห็นจาก ผู้ซื้อและได้เห็นตลาด จึงเป็นประโยชน์อย่างมากที่จะนำไปปรับปรุงสินค้าได้ต่อไป  

ในการดำเนินโครงการที่เป็นสินค้าใหม่ที่ผู้ผลิตยังไม่เข้าใจ  นอกจากการสัมมนาแล้ว จำเป็นอย่างยิ่งที่จะมีการศึกษาตลาดในสถานที่จริงรับทราบข้อมูลและเห็นสภาพตลาดที่แท้จริงเพื่อสามารถนำไปต่อยอดได้ และทำให้ผู้ประกอบการกระตือรือล้นที่จะพัฒนาสินค้า  


author

สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์

กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ