08 กุมภาพันธ์ 2561

ภาพรวมตลาดผู้สูงอายุในฝรั่งเศส

สำนักพัฒนาการค้าและธุรกิจไลฟ์สไตล์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ(Workshop) ตามโครงการพัฒนาตลาดสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ ปีที่ 5 (60+) ให้แก่สมาชิกในโครงการพัฒนาสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ เมื่อวันที่ 25-26 มกราคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งภาพในการประชุมเชิงปฏิบัติการมีการให้ความรู้ภาพรวมการตลาดฝรั่งเศส โดย Mr. David Landart ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศฝรั่งเศส

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
06 สิงหาคม 2557

Video : Economic Trend

วีดีโอคำแนะนำ Economic Trend และการพัฒนาสินค้าสุขภาพและความงาม แฟชั่น และ อาหารสำหรับผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น โดยทีมผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่น
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
06 สิงหาคม 2557

Video : Retail Market

วีดีโอคำแนะนำการทำตลาดค้าปลีก และการพัฒนาสินค้าสุขภาพและความงาม แฟชั่น และ อาหารสำหรับผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น โดยทีมผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่น
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
06 สิงหาคม 2557

Video : Thai HQ Project Summary

วีดีโอสรุปภาพรวมการพัฒนาสินค้าสุขภาพและความงาม แฟชั่น และ อาหารสำหรับผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น โดยทีมผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่น
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
06 สิงหาคม 2557

Video : งานสัมมนา “เจาะลึกตลาดญี่ปุ่น : ตอนแนวโน้มตลาดของกลุ่มสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ”

วีดีโองานเสวนา เรื่อง “เจาะลึกตลาดญี่ปุ่น : ตอนแนวโน้มตลาดของกลุ่มสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ”
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
09 กรกฎาคม 2557

สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมการสัมมนาแนวโน้มแฟชั่นสำหรับผู้สูงอายุในญี่ปุ่น

จากการขยายตัวของตลาดสินค้าผู้สูงอายุที่กำลังเป็นที่จับตามอง และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการไทยเกิดความตื่นตัวและเตรียมความพร้อมในการพัฒนาสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จึงได้จัดกิจกรรมสัมมนาและให้คำปรึกษาเพื่อขยายตลาดส่งออกสินค้าแฟชั่นในประเทศญี่ปุ่น ภายใต้หัวข้อเรื่อง “50 up Lifestyle & Fashion in Japan”
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
09 กรกฎาคม 2557

Video : บรรยายการจัดกิจกรรมการสัมมนาแนวโน้มแฟชั่นสำหรับผู้สูงอายุในญี่ปุ่น

วีดีโอการบรรยายกิจกรรมสัมมนาและให้คำปรึกษาเพื่อขยายตลาดส่งออกสินค้าแฟชั่นในประเทศญี่ปุ่น ภายใต้หัวข้อเรื่อง “50 up Lifestyle & Fashion in Japan” โดยเชิญ Ms. Yoko Miyake ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น มาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดสินค้าแฟชั่นสำหรับผู้สูงอายุในญี่ปุ่น
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
03 กรกฎาคม 2557

สรุปผลการจัดสัมมนาแนวโน้มความต้องการของผู้สูงอายุในตลาดอิตาลีและยุโรป

สรุปผลการจัดสัมมนาแนวโน้มความต้องการของตลาดสินค้าผู้สูงอายุในอิตาลีและยุโรป โดยเฉพาะกลุ่ม สินค้าเฟอร์นิเจอร์ ของใช้/อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ช่วยในการพยุงเดินหรือเคลื่อนไหว รถไฟฟ้าต่างๆ และ เครื่องจักรกลที่ใช้ในหุ่นยนต์ โดย Mr. Davide Piperno
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
03 กรกฎาคม 2557

Video : สัมมนาแนวโน้มความต้องการของผู้สูงอายุในตลาดอิตาลีและยุโรป

วีดีโองานสัมมนาแนวโน้มความต้องการของตลาดสินค้าผู้สูงอายุในอิตาลีและยุโรป โดยเฉพาะกลุ่ม สินค้าเฟอร์นิเจอร์ ของใช้/อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ช่วยในการพยุงเดินหรือเคลื่อนไหว รถไฟฟ้าต่างๆ และ เครื่องจักรกลที่ใช้ในหุ่นยนต์ โดย Mr. Davide Piperno
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม