09 กรกฎาคม 2557

การจัดสัมมนาแนวโน้มความต้องการของผู้สูงอายุในตลาดอิตาลีและยุโรป

การจัดสัมมนาแนวโน้มความต้องการของตลาดสินค้าผู้สูงอายุในอิตาลีและยุโรป โดยเฉพาะกลุ่ม สินค้าเฟอร์นิเจอร์ ของใช้/อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ช่วยในการพยุงเดินหรือเคลื่อนไหว รถไฟฟ้าต่างๆ และ เครื่องจักรกลที่ใช้ในหุ่นยนต์ โดย Mr. Davide Piperno

อ่านสรุปผลการจัดสัมมนาได้ที่ สรุปผลการจัดสัมมนาแนวโน้มความต้องการของผู้สูงอายุในตลาดอิตาลีและยุโรป


author

สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์

กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ